Nạp thẻ Liên Minh Huyền Thoại

Nạp thẻ cho tài khoản bằng thẻ cào điện thoại hoặc Gate

Thực hiện nạp thẻ

Nạp thẻ
Vui lòng đăng nhập trước khi nạp thẻ:
Mệnh giá thẻ
10.000VND10 Sò
20.000VND40 Sò
30.000VND60 Sò
50.000VND150 Sò
100.000VND300 Sò
200.000VND600 Sò
300.000VND900 Sò
500.000VND1500 Sò
1.000.000VND3000 Sò